Home » CORONA

CORONA MAATREGELEN

update 30-4-2021

 

Yes, we draaien weer IETS gewoner groepdraaien met de meeste groepen.

 

Hartstikke fijn natuurlijk, maar ook spannend!

Hoewel de meerderheid van de ouders en vrijwilligers er positief tegenover staat komt ook naar voren uit de vragenlijst antwoorden dat er twijfels en onzekerheden zijn.

Begrijpelijk!

De basisschool in Diessen heeft bijna wekelijks een klas die door de teststraat moet. Steeds vaker horen we ook dat een kind positief getest is op Corona.

Gelukkig vallen de verschijnselen vaak mee maar toch, het blijft een virus wat ook voor kwetsbare mensen om ons heen grotere gevolgen heeft dan enkel wat griepverschijnselen.

We hebben een lijst met aandachtpunten voor zowel vrijwilligers, leden als ouders. We gaan hier als vereniging zeer serieus mee om en vragen iedereen met respect hier mee om te gaan. Niet alleen met respect voor de uitgezette lijnen maar ook in elkaars gedachtegang rond dit onderwerp.

 

Oekels

De Oekels starten nog niet met groepdraaien. De Oekels vallen in de leeftijd 18+. Overheidsmaatregelen laten groepdraaien nog niet toe.

 

Minioren, Pelikanos, Kiddos, Bikkels,Bosbengels, Knerten, Frekkels en vrijwilligers

De maatregelen van de overheid/RIVM/GGD zijn altijd leidend. Hieronder de meest belangrijke afspraken.

 

Wordt tenminste een van de volgende vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan kun je niet deelnemen aan de opkomst / activiteit.

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?

hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies

Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?

Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?

Ben je in quarantaine omdat je:

 - een huisgenoot/gezinslid of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?

 - bent (terug)gekomen uit een COVID-19- risicogebied (‘oranje land’)?

 - bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Ben jij of een huisgenoot in afwachting van een coronatest ?

Ben je negatief getest maar heb je nog wel een van eerder genoemde symptomen?

 

Is jullie kind of gezinslid positief getest binnen 2 dagen na het groepdraaien moet dit gemeld worden bij de vereniging/ groep leiding/ groep genoten. Ben je in afwachting van een test en heb je een vermoeden van Corona horen we dit ook graag. Ouders en vrijwilligers zijn zelf verantwoordelijk om contact op te nemen met de GGD. 

 

Maatregelen voor leiding

Leiding houdt 1.5 meter afstand van elkaar, en van leden van 13 en ouder.

Wordt er tijdens groepdraaien gebruik gemaakt van toilet? Maak deze dan na gebruik schoon. Dit geld ook voor materialen, deurklinken en kranen.

Zorg voor een alternatief programma voor als het fysiek groepdraaien niet door kan gaan.

Zorg dat je voor het groepdraaien alle materialen klaar hebt liggen.

We delen enkel 'per stuk voorverpakte traktaties uit', zoals zakjes chips, per stuk verpakte koek, zakjes snoep en pakjes drinken (dus geen marshmallows of ranja in bekers bijvoorbeeld, dit om de hygiëne te waarborgen).

Blijf niet hangen na het groepdraaien.

Bij verdere vragen aarzel niet om het bestuur vragen te stellen.

 

 

ZIJN ER VRAGEN of ZORGEN DIE JE WIL DELEN? Neem contact op met de groepleiding en/ of het bestuur.

 

Wij wensen iedereen heel veel plezier weer met het groepdraaien!! Wees wijs, help elkaar en maak weer heel veel mooie herinneringen met de groep!!