Home » De Oekels
Groep De Oekels
Leeftijd 3e en 4e jaars
Tijd 19:30 tot 21:00 uur
Dag Vrijdag avond
Vrijwilligers Elia Ooms, Danny van Riel
Mail eliaooms@home.nl
1e aanspreekpunt Elia