De Bolster

Jeugdhuis de Bolster is gelegen in het van der Lindensbos (1 hectare) aan het adres(de) Heibloem 3, Diessen. (Dit is GEEN postadres, er is namelijk geen brievenbus aanwezig bij de Bolster)

 

KLIK HIER voor een aantal foto's van de Bolster

 

Verhuur

Verhuur door: Barbara

e-mail :verhuur@jongnederlanddiessen.nl

 

Ruimte

- hobbyruimte 9 x 8,5 meter

- Sanitair:

Dames: 3 toiletten, 2 douches, 1 wasruimte

Heren: 2 toiletten, 2 urinoirs, 2 douches, 1 wasruimte
- sportzaal 16 x 10 meter
- verdieping 8 x 8,5 meter
- keuken, waarin 6 pits horeca gasstel 3 x 3 meter

 

Tarieven

Het uurtarief bedraagt € 16,00 voor gebruik van de Bolster.

Per overnachting: € 175,00 voor een aantal tot en met 30 personen.

Voor het aantal personen meer dan 30t/m 80wordt5,50 extra per persoon per nacht in rekening gebracht.

Voor het aantal personen meer dan 80wordt 4,50 extra per persoon per nacht in rekening gebracht.

De tarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten en eventueel verschuldigde toeristenbelasting.

 

Huurvoorwaarden

Gebruik is voor eigen risico en verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ontstane schade.

In het gehele gebouw geldt een rookverbod.

Na 22.00 uur mogen er buiten geen luidruchtige activiteiten meer plaats vinden.

De verdiepingsruimte mag niet als slaapruimte gebruikt worden vanwege brandveiligheidsvoorschriften.

De Bolster wordt uitsluitend verhuurd met tafels, stoelen en keukeninrichting.

U dient zelf zorg te dragen voor: vuilniszakken, theedoeken, handdoeken, schoonmaakmiddelen, toiletpapier, keukenmaterialen, serviesgoed, bestek, slaapmaterialen en stookhout.

Het afval dient door de huurder zelf afgevoerd te worden. Wanneer de huurder afval achterlaat zullen hiervoor de afvoerkosten plus een boete van€50 in rekening gebracht worden.

De huurder kan geen aanspraak maken op verhuur van de garage.

In en aan het gebouw mag niet gespijkerd worden.

Vernielingen worden op kosten van de huurder hersteld.

In het bosperceel is kamperen toegestaan.

Er mogen geen grondvuren en geen afvalputjes gegraven worden.

Het bosperceel is een openbaar gemeente bos, als zodanig is Jong Nederland Diessen niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor ontstane schade.

Het sportveld mag uitsluitend voor sport-en spelactiviteitenen kleine tentengebruikt worden om het gras te sparen.

Het bos rondom het sportveld bestaat voornamelijk uit beuken. De andere helft van het bos voornamelijk uit eiken, ben hier in het voorjaar waakzaam voor de processierups.

De landerijen rondom het bos dienen ongemoeid gelaten te worden.

Als de weersomstandigheden het toe laten mag er gestookt worden. Bevoegde iinstanties kunnen dwingende aanwijzingen geven of een stookverbod opleggen.

De huurder is zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van de dan geldende maatregelen(zie de website https://www.natuurbrandrisico.nl/-veiligheidsregio Midden en West-Brabant).De omvang van het houtvuur moet beperkt blijven (houtstapel maximaal 80x80x80 cm).Stoken mag alleen in de daarvoor bestemde stookkuil.Binnen 30 meter van een gebouw of 100 meter van een bosgebied of ander brandgevaarlijk gebied mag geen open vuur worden aangelegd.Alleen niet verontreinigden droog houtmag worden gestookt.Zolang het kampvuur brandt moet er toezicht in de directe nabijheid aanwezig zijn.Kleine blusmiddelen in de vorm van: draagbare brandblusser, schoppen en zand en eventueel waterdienen voor direct gebruikaanwezig te zijn.Indien de brandweer gealarmeerd wordt door: a. het ontstaan van brand ten gevolge van openvuur of b. vanwege het niet tijdig melden, worden de kosten van de uitruk aan de huurder inrekening gebracht.

Medewerkers en leiding van Jong Nederland Diessen hebben te allen tijden recht van toegang om materialen op te halen of te brengen.

De privacy van de huurder zal gerespecteerd worden.Het gebouw en het bosterrein dienen goed schoongemaakt achtergelaten te worden.De borgsom wordt eventueel aangewend voor de betaling van kleine schades of schoonmaak kosten

A.u.b. één week voor de ingangsdatum van de huurperiode contact opnemen met Han Timmermans 013-5042141 over de definitieve aankomsttijd!