Home » Verhuur info

De Bolster

Jeugdhuis de Bolster is gelegen in het van der Lindensbos (1 hectare) aan het adres(de) Heibloem 3, Diessen. (Dit is GEEN postadres, er is namelijk geen brievenbus aanwezig bij de Bolster)

 

KLIK HIER voor een aantal foto's van de Bolster

 

Verhuur

Marian Hoosemans

e-mail :Hoosjesss@gmail.com

 

Ruimte

- hobbyruimte 9 x 8,5 meter

- Sanitair:

Dames: 3 toiletten, 2 douches, 1 wasruimte

Heren: 2 toiletten, 2 urinoirs, 2 douches, 1 wasruimte
- sportzaal 16 x 10 meter
- verdieping 8 x 8,5 meter
- keuken, waarin 6 pits horeca gasstel 3 x 3 meter

 

Tarieven
Het uurtarief bedraagt € 16,00 voor gebruik van de Bolster.
Per overnachting: € 130,00 voor een aantal tot en met 30 personen.
Voor het aantal personen meer dan 30 wordt € 4,00 extra per persoon per nacht in rekening gebracht.

Voor elke persoon die overnacht wordt €1,10 toeristenbelasting in rekening gebracht.

De borgsom bedraagt

-voor dagactiviteit: € 50,00
-Voor overnachting(en) :€ 150,00

Huurvoorwaarden

-Verhuurder acht zich niet aansprakelijk voor ontstane schade
-In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
-Na 22.00 uur mogen er buiten geen luidruchtige activiteiten meer plaats vinden.
-De Bolster wordt uitsluitend verhuurd met tafels, stoelen en keukeninrichting.
-De huurder kan geen aanspraak maken op verhuur van de garage.                                                                                                                                   -In en aan het gebouw mag niet gespijkerd worden.
-Vernielingen worden op kosten van de huurder hersteld.
-De verdiepingsruimte mag niet als slaapruimte gebruikt worden vanwege brandveiligheidsvoorschriften.
-In verband met vergunning mogen er ’s nachts maximaal 30 personen in de Bolster verblijven.
Overige personen mogen buiten in tenten verblijven.
-U dient zelf zorg te dragen voor: vuilniszakken, theedoeken, handdoeken, schoonmaakmiddelen, toiletpapier, keukenmaterialen, serviesgoed, bestek, slaapmaterialen en stookhout.
-Medewerkers en leiding van Jong Nederland Diessen hebben te allen tijden recht van toegang om materialen op te halen of te brengen. De privacy van de huurder zal gerespecteerd worden.
-In het bosperceel is kamperen toegestaan.
-Er mogen geen grondvuren en geen afvalputjes gegraven worden.
--Kampvuur is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:
Als de weersomstandigheden het toe laten mag gestookt worden. De brandweercommandant kan
dwingende aanwijzingen geven of een stookverbod opleggen.
 De omvang van het houtvuur moet beperkt blijven (houtstapel maximaal 80x80x80 cm).
 Stoken mag alleen in de daarvoor bestemde stookkuil.
 Binnen 30 meter van een gebouw of 100 meter van een bosgebied of ander brandgevaarlijk gebied
mag geen open vuur worden aangelegd.
 Alleen niet verontreinigd en droog hout mag worden gestookt.
 Zolang het kampvuur brandt moet er toezicht in de directe nabijheid aanwezig zijn.
 Kleine blusmiddelen in de vorm van: draagbare brandblusser, schoppen en zand en eventueel water
dienen voor direct gebruik aanwezig te zijn.
 Indien de brandweer gealarmeerd wordt door: a. het ontstaan van brand ten gevolge van open
vuur of b. vanwege het niet tijdig melden, worden de kosten van de uitruk aan de huurder in
rekening gebracht.
-De landerijen rondom het bos dienen ongemoeid gelaten te worden.
-Het afval dient door de huurder zelf afgevoerd te worden. Wanneer de huurder afval achterlaat zal hiervoor €50 in rekening gebracht worden.
-Het gebouw en het bosterrein dienen goed schoongemaakt achtergelaten te worden.
-De borgsom wordt eventueel aangewend voor de betaling van kleine schades of schoonmaakkosten.

- Auto's mogen tot aan het gebouw komen om te laden/lossen. Dienen dan geparkeerd te worden aan de bosrand in de daarvoor bestemde parkeerstroken.

A.u.b. één week voor de ingangsdatum van de huurperiode contact opnemen met de verhuurder