De Bolster

Jeugdhuis de Bolster is gelegen in het Van Der Lindenbos (1,5 hectare) aan het adres De Heibloem 3, Diessen.

Dit is GEEN postadres, er is namelijk geen brievenbus aanwezig bij de Bolster.

 

KLIK HIER voor een aantal foto's van de Bolster

 

Verhuur

Contactpersoon: Barbara

E-mail :verhuur@jongnederlanddiessen.nl

 

Ruimte

- Hobbyruimte 9 x 8,5 meter

- Sanitair:

  Dames: 3 toiletten, 2 douches, 1 wasruimte

  Heren: 2 toiletten, 2 urinoirs, 2 douches, 1 wasruimte
- Sportzaal 16 x 10 meter
- Verdieping 8 x 8,5 meter
- Keuken, waarin 6 pits horeca gasstel 3 x 3 meter

 

Tarieven (2023 en 2024)

Het uurtarief bedraagt € 18,00 voor gebruik van de Bolster.

Per overnachting: € 200,00 voor een aantal tot en met 30 personen.

Voor het aantal personen meer dan 30t/m 80 wordt € 6,00 extra per persoon per nacht in rekening gebracht.

Voor het aantal personen meer dan 80 wordt € 5,00 extra per persoon per nacht in rekening gebracht.

De tarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten en eventueel verschuldigde toeristenbelasting.

 

Huurvoorwaarden

 • Gebruik is voor eigen risico en verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ontstane schade.
 • In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
 • Na 22.00 uur mogen er buiten geen luidruchtige activiteiten meer plaats vinden.
 • De verdiepingsruimte mag niet als slaapruimte gebruikt worden vanwege brandveiligheidsvoorschriften.
 • Er mogen binnen in de Bolster maximaal 40 personen slapen vanwege brandveiligheidsvoorschriften.
 • De Heibloem 3 is geen postadres.
 • De Bolster wordt uitsluitend verhuurd met tafels, stoelen en keukeninrichting.
 • U dient zelf zorg te dragen voor: vuilniszakken, theedoeken, handdoeken, schoonmaakmiddelen, toiletpapier, keukenmaterialen, serviesgoed, bestek, slaapmaterialen en stookhout.
 • Het afval dient door de huurder zelf afgevoerd te worden. Wanneer de huurder afval achterlaat zullen hiervoor de afvoerkosten plus een boete van €50 in rekening gebracht
 • De huurder kan geen aanspraak maken op verhuur van de garage.
 • In en aan het gebouw mag niet gespijkerd worden.
 • Vernielingen worden op kosten van de huurder hersteld.
 • In het bosperceel is kamperen toegestaan.
 • Er mogen geen grondvuren en geen afvalputjes gegraven worden.
 • Het sportveld mag uitsluitend voor sport- en spelactiviteiten en kleine tenten gebruikt worden om het gras te sparen.
 • Het bos rondom het sportveld bestaat voornamelijk uit beuken. De andere helft van het bos voornamelijk uit eiken, ben hier in het voorjaar waakzaam voor de processierups.
 • De landerijen rondom het bos dienen ongemoeid gelaten te worden.
 • Als de weersomstandigheden het toe laten mag er gestookt worden. Bevoegde instanties kunnen dwingende aanwijzingen geven of een stookverbod opleggen. De huurder is zelf verantwoordelijk te op de hoogte te zijn van de dan geldende maatregelen (zie de website https://www.natuurbrandrisico.nl/ - veiligheidsregio Midden en West-Brabant).
  • De omvang van het houtvuur moet beperkt blijven (houtstapel maximaal 80x80x80 cm).
  • Stoken mag alleen in de daarvoor bestemde stookkuil.
  • Binnen 30 meter van een gebouw of 100 meter van een bosgebied of ander brandgevaarlijk gebied mag in principe geen open vuur worden aangelegd.
  • Alleen niet verontreinigd en droog hout mag worden gestookt.
  • Zolang het kampvuur brandt moet er toezicht in de directe nabijheid aanwezig zijn.
  • Kleine blusmiddelen in de vorm van: draagbare brandblusser, schoppen en zand en eventueel water

     dienen voor direct gebruik aanwezig te zijn.

 • Indien de brandweer gealarmeerd wordt door: het ontstaan van brand ten gevolge van open

     vuur of b. vanwege het niet tijdig melden, worden de kosten van de uitruk aan de huurder in rekening gebracht.

 • Medewerkers en leiding van Jong Nederland Diessen hebben te allen tijden recht van toegang om materialen op te halen of te brengen. De privacy van de huurder zal gerespecteerd worden.
 • Het gebouw en het bosterrein dienen goed schoongemaakt achtergelaten te worden.
 • De borgsom wordt eventueel aangewend voor de betaling van kleine schades of schoonmaakkosten.
 • Excessief gebruik van nutsvoorzieningen wordt achteraf in rekening gebracht.
 • Bij annulering na akkoord wordt 50% van de huursom aan verhuurder vervallen verklaart. Bij annulering binnen 4 maanden van aankomstdatum wordt 100% van de huursom aan verhuurder vervallen verklaart.

Maak jouw eigen website met JouwWeb